Nationale Unie 
uw partijVisie en Missie


N
ationale Unie (NU) gaat voor een nationale ontwikkeling van Suriname en zijn bevolking. Gelijkheid, openheid en kansen voor een ieder, ongeacht afkomst en overtuiging. Alle krachten en verworvenheden, alsmede (bodem)schatten behoren aan de Surinaamse bevolking. En dus moeten resultaten en inkomsten maximaal aan de bevolking toekomen. Welvaart en waardigheid moeten toegankelijk worden gemaakt voor allen. Evenwichtigheid en nivellering moeten de maat zijn. Uitbuiting en (ziekelijke) privileges moeten bestreden en bestraft worden.

 

De ontwikkeling van het land Suriname dient deels op eigen kracht en deels door hulp van buitenaf te geschieden. Zij die beweren dat Suriname louter op eigen kracht zich kan ontdoen van het predicaat Ontwikkelingsland, zijn ware demagogen of ontberen realiteitszin.

 

Nationale Unie is derhalve realistisch en zal opteren voor een Gemenebestrelatie met Nederland met als basis het Raamverdrag. Problemen oplossen behoeft naast kundigheid ook Kapitaal. Geld is voor een ontwikkelingsland schaars en geldt zeker ook voor Suriname. Nederland heeft in het Raamverdrag beloofd om in vele opzichten te helpen aan de ontwikkeling van Suriname. Nationale Unie zal Nederland derhalve hierop aanspreken opdat haar bijdrage aan ontwikkeling wordt geëffectueerd. Dit alles op basis van wederzijds respect en respectering van elkaars Soevereiniteit, maar geheel volgens de strekking van het Raamverdrag. Nationale Unie zal regeren op basis van resultaatsverbintenissen met het volk. Doen wat is beloofd anders teruggave van regeermacht!


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting