Nationale Unie 
uw partij 

SPEERPUNTEN

 

 

Nationale Unie (NU) voor: een Eerlijk, Open en Kansrijk Suriname

Einde aan: corruptie, eigen belang, wantrouwen

 

Regeren op basis van speerpunten; doelstellingen die moeten worden gerealiseerd op straffe van aftreden.

 

 

1.    De regering moet het volk dienen verkiezingsbeloftes nakomen. Bij het ontstaan van oncorrigeerbaar onbehoorlijk bestuur, nieuwe verkiezingen uitschrijven;

 

2.    Vrijheid van meningsuiting, zonder vrees voor je positie of van je omgeving, als je misstanden aankaart;

 

3.    Burgers moeten kosteloos klachten en wantoestanden kunnen melden en daarbij serieus geholpen worden;

 

4.    Herordening van rechtspraak deze moet laagdrempelig toegankelijk en effectief zijn voor een ieder;

 

5.    Treffen van consumentbeschermende maatregelen;

 

6.    Werk- en inkomen voor iedereen, dat ook garantie geeft op huisvesting;

 

7.    Actieve samenwerking tussen Suriname en Nederland, maar ook met Antillen, Aruba en België;

 

8.    Subsidie voor politieke partijen (om zo malafide financiering buiten de deur te houden);

 

9.    Meerjaren woningbouwprogramma inclusief basiskoopwoningen voor sociaal zwakkeren;

 

10.  SLM in dienst van het volk en de Surinaamse economie. Lagere tarieven op vliegroute Paramaribo - Amsterdam;

 

11.  Beëindiging van de 100% vernederingen op Schiphol;

 

12.  Afschaffing van visum tussen Suriname en Nederland, naleving van de Toescheidingsovereenkomst (TO) en omgekeerd op basis van bestaand Raamverdrag;

 

13.  Iedere Surinamer mag meerdere nationaliteiten verkrijgen zonder de Surinaamse nationaliteit kwijt te raken;

 

14.  Iedereen krijgt een gratis basisziektekostenverzekering, door werk, vrijwilligerswerk of pensioen;

15.  Allen die aantoonbaar niet kunnen werken, krijgen een maandelijkse sociale uitkering voor noodzakelijke kosten en basisziektekostenverzekering;

 

16.  Menswaardig niveau van de AOV uitkering en afschaffing van de belasting op pensioenen in Suriname. Reparatie van het AOW-gat en het creëren van AWBZ mogelijkheden in Suriname;

 

17.  Werken bij de overheid is niet afhankelijk van politieke kleur, maar van kennis en vaardigheden;

 

18.  Kosten voor onderwijs aan sociaal zwakkeren worden vergoed en studenten moeten maatschappelijke stages lopen (zorg, sport, cultuur, buurt / wijkveiligheid);

 

19.  Milieueducatie en zorg in het onderwijs en werkgelegenheid in milieubeheer. Stopzetting kwikvervuiling en vernietiging van bos;

 

20.  Stimuleren van landbouw, veeteelt en visserij en het creëren van afzetmarkt voor de producten zowel nationaal als internationaal (exportbevorderende maatregelen);

 

21.  Inleveren van groten lappen domeingronden verkregen door vriendjespolitiek en beschikbare domeingronden in de vruchtbare kuststreek primair uitgeven voor landbouw, veeteelt en viskweek doeleinden;

 

22.  Verouderde en oneerlijke kiesstelsel aanpassen. Één stem dient in het gehele land dezelfde stemwaarde te hebben. Reparatie van de vervallen Kiesregeling;

 

23.  Het personeel van de overheid dient een afspiegeling van de Surinaamse bevolking te zijn;

 

24.  Terugdringen van verplichte overlegging van uittreksels uit het bevolkingsregister voor allerlei zaken;

 

25.  Afschaffen van korte termijn bedrijfsvergunningen en het recht om in de officiële nationale Surinaamse taal in winkels te kunnen communiceren (minstens één personeelslid moet Nederlands kunnen spreken); 

 

 26. Verkeersveiligheid moet grondig worden aangepakt alsmede de  
       gevaarlijke hoge  drempels;
 
 27. Lagere kosten voor mobiele telefonie- en internet / ADSL.

 

Neem afscheid van de ”oude” Surinaamse politiek. Laten wij samen, Surinamers over de hele wereld en NU, aan een Suriname bouwen, die wij voor ogen hebben!

 

Kies voor hoop, verandering en nationale opbouw,

kies NU.

 


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting