Nationale Unie 
uw partijAmnesty International veroordeelt aanname Amnestiewet

door Eric Mahabier

De Ware Tijd, 07/04/2012

 

DEN HAAG - - Amnesty International veroordeelt de aanname van de Amnestiewet door De Nationale Assemblee (DNA). Het Inter- nationaal Secretariaat van deze mensenrechtenorganisatie in Londen zegt aan dWT dat de wet in strijd is met het internationale recht, dat stelt dat amnestie niet kan worden toegepast op degenen die verantwoordelijk zijn voor grove mensenrechtenschendingen, waaronder buitengerechtelijke executies.

Amnesty International is vorige week een bliksemactie gestart tegen de aanname van de Amnestiewet door het parlement. Al haar netwerken in de wereld zijn opgeroepen om onder meer bij diplomatieke vertegenwoordigingen in hun respectieve landen de amnestiekwestie in Suriname aan de orde te stellen. De Nationale Unie en de Vereniging Surinaamse Nederlanders zijn enkele van de organisaties die aan deze wereldwijde actie hebben deelgenomen.

Consequent
In de verklaring aan de krant benadrukt Amnesty International zich consequent verzet te hebben tegen het verlenen van amnestie aan de vermeende daders van misdrijven volgens internationaal recht en grove schendingen van de mensenrechten. “Vandaag de dag staat vast dat misdaden onder internationale recht niet mogen worden onderworpen aan amnestie en ook niet verjaard mogen worden.
Talloze uitspraken van nationale, regionale en internationale gerechtshoven en zelfs de statuten van een aantal geïnternationaliseerde strafrechtbanken, hebben steeds vastgelegd dat amnestie en andere soortgelijke maatregelen niet kunnen worden toegepast op degenen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, marteling, verdwijningen en buitenge- rechtelijke executies”, reageert het Internationaal Secretariaat in Londen.

Verplicht
Net als alle andere staten, vindt Amnesty International, dat ook Suriname volgens het internationale recht verplicht is, om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken.
“Zolang voldoende toelaatbaar bewijs bestaat, zijn staten ook verplicht om de personen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke schendingen te vervolgen. In het geval dat ze schuldig worden bevonden, moeten deze personen worden gestraft met straffen naar de ernst van de misdaden”, aldus de mensenrechtenorganisatie.-.

http://www.dwtonline.com/website/nieuws.asp?menuid=37&id=102681


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting