Nationale Unie 
uw partij
Geen Surinaams kiesrecht voor Jankie

door Eric Mahabier

De Ware Tijd, 07/05/2010

Paramaribo - Mahin Jankie kan niet op de kiezerslijst opgenomen worden, omdat hij niet de Surinaamse nationaliteit bezit. Het bezitten van de Surinaamse nationaliteit is één van de vereisten in de Grondwet om op de kiezerslijst geplaatst te worden. Dit schrijft Binnenlandse Zaken (Biza)-minister Maurits Hassankhan als antwoord op het verzoekschrift die de mensenrechtenactivist bij de bewindsman had ingediend.

Jankie vecht al jaren om ingevolge de Toescheidingsovereenkomst als elke andere Surinamer behandeld te worden. Het actief en passief kiesrecht zou volgens hem ook behoren tot de rechten die aan Surinaamse Nederlanders in dit verdrag toegekend zijn.

In zijn verzoekschrift verwees Jankie de Biza-minister ook naar de Toescheidingsovereenkomst die hem het recht geeft om op de kiezerslijst geplaatst te worden. Hassankhan attendeert Jankie daarentegen naar de Grondwet waarin het bezit van de Surinaamse nationaliteit als één van de belangrijke vereisten is gesteld. Ook geeft Hassankhan aan dat het verlenen van zo een “politiek recht als het kiesrecht” aan Jankie “onverenigbaar” is met zijn Nederlanderschap.

Het zou tot een botsing leiden tussen het Surinaamse en het Nederlandse rechtssysteem indien aan Jankie die de Nederlandse nationaliteit bezit dezelfde rechten worden toegekend als ieder ander persoon met de Surinaamse nationaliteit. Jankie is zeer misnoegd over de late beantwoording op zijn verzoekschrift. De brief van Hassankhan is gedateerd 26 maart, terwijl hij die pas op 3 mei op zijn woonadres in Suriname kreeg. Tegenover dWT geeft Hassankhan aan dat de aanvrager zijn verzoekschrift voor plaatsing op de kiezerslijsten “ruimschoots” laat heeft ingediend.

Hij diende het in na de afsluiting van de wettelijke ter inzagelegging van de kiezerslijsten, terwijl de Kiesregeling voorschrijft dat deze voor de afsluitingsdatum ingediend moet zijn. “Ik hoefde niet eens te antwoorden, maar uit respect heb ik toch geantwoord” zegt de Biza-minister. “Hassankhan meent kennelijk boven verdragen, de grondwet en rechterlijke uitspraken te staan,” is Jankies reactie. Hij wijst op het vonnis van het Hof van Justitie waarin staat dat hij behoort tot de groep van personen die als elke andere Surinamer behandeld dient te worden. “Toch meent Hassankhan een eigen uitleg te geven aan de Toescheidingsovereenkomst en circa 20.000 Surinaamse Nederlanders die in Suriname wonen, uit te sluiten voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2010”.-.


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting