Nationale Unie 
uw partijPlan van aanpak leidend tot regeermacht

 

Eerst Draagvlak in Nederland.

De Nationale Unie  heeft groot draagvlak nodig opdat met succes regeermacht kan worden verkregen. U bent in potentie een deel van dit draagvlak.

Suriname is vier keer groter dan Nederland en heeft daarom voldoende ruimte voor mensen die een kwalitatief goed bestaan willen leiden. Ook dit is een reden om u bij de Nationale Unie  aan te sluiten.

De Nationale Unie is anders dan de rest. Laat u zich niet misleiden door de aanwezigheid van zusterpartijen in Nederland die pretenderen u belangrijk te vinden. Deze zusterpartijen zijn slechts bedoeld om u te bewegen stemadvies te geven aan uw familie in Suriname. Men is verder niet geïnteresseerd in uw mening. De Nationale Unie kent geen 'afdeling Nederland'. Uw lidmaatschap houdt een volwaardig lidmaatschap in. Bij NU krijgt u voor het eerst de mogelijkheid om middels inspraak uw zienswijze van invloed te laten zijn. Want via NU bepaalt u uiteindelijk de richting die Suriname zal afkoersen.

Nederlanders van Surinaamse afkomst en Nederlanders, laten we samen het voormalige lid van het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname, bevrijden van de incapabele bestuurders en samen met de Surinamers die wel het Algemeen Belang voor ogen hebben, het karwei klaren.

 

Vervolgens draagvlak in Suriname

Naast het benodigde draagvlak in Nederland is vanzelfsprekend draagvlak nodig in Suriname. Uiteindelijk hangt deelname aan regeermacht af van de ‘stem’ van de kiezer. De kiezer moet ervan worden overtuigd dat het program van NU zal leiden tot verlichting en voorspoed. Nationale Unie  is als gezegd een partij die 'to the point' is, maar bovendien realistisch.

Meer dan alleen een goed program.

Een goed program alleen zal niet voldoende zijn om de kiezer daadwerkelijk te laten kiezen voor NU. Er is meer nodig! Het is een bekend verschijnsel dat door de andere politieke partijen alles ‘uit de kast wordt getrokken’ om de kiezer te beïnvloeden. Tijdelijke voedselbanken, het strooien met banen bij de overheid en het opkopen van stembiljetten zijn enkele voorbeelden van pogingen tot omkoping van de kiezer. Daarnaast is het traditie geworden dat vlak voor de verkiezingen politieke leiders van de verschillende Surinaamse partijen naar Suriname togen om de Nederlanders van Surinaamse afkomst aan te sporen tot het geven van stemadvies aan familie in Suriname. 

Nationale Unie is overtuigd van haar partijprogram. Nu de kiezer nog!  Een concreet plan van aanpak zal nodig zijn, gericht op de verkrijging van de stem van de kiezer. In het kader van nationale opbouw van het land is Nationale Unie er niet op uit om coûte que coûte  regeermacht te krijgen. Meer geïndiceerd  is dat de kiezer, nog meer dan thans het geval is, wordt getraind opdat hij de juiste bestuurders en vertegenwoordigers kan kiezen. Nationale Unie zal hieraan veel aandacht schenken.

Als gemeld is Nationale Unie  een partij die gaat voor nationale opbouw van het land en zal graag zaken doen met partijen die hetzelfde nastreven  en bereid zijn 'schone politiek' te bedrijven. Uiteindelijk zal ook in Suriname dit de norm worden.

Een goed program, een Gemenebestrelatie met Nederland in het kader van het Raamverdrag op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars soevereiniteit, groot draagvlak onder de Nederlanders van Surinaamse afkomst en hun Nederlandse vrienden die bereid  zijn om het volk van Suriname te steunen en 'Schone politiek', zijn onzes inziens voldoende ingrediënten om de Surinaamse kiezer op Nationale Unie  te laten stemmen.

 


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting