Nationale Unie 
uw partij



VERNIEUWING


Suriname is een land dat potentieel behoort tot de 'Top 17
'. Helaas is tot op heden deze potentie niet goed benut. Er dient daarom ook in Suriname een "Verandering" plaats te vinden op bestuurlijk vlak.

 

Ook de Staat Nederland is de mening toegedaan dat het bestuur van Suriname niet deugt. Laat u niet misleiden door uitlatingen die iets anders verkondigen. Het feit dat Nederland de Surinaamse overheid ‘links’ passeert  middels het ‘Twinning faciliteit’ project en met NGO’s in zee gaat, is niets anders dan een brevet van onvermogen aan diezelfde Surinaamse overheid.

 

Vaak is verkondigd dat een kind dat te vroeg is losgelaten, de kans moet krijgen om fouten te maken opdat het kan leren. Niet zelden zijn de bestuurlijke verantwoordelijken die grossieren in fouten, de verkondigers hiervan. Het volk van Suriname heeft te lang geleden onder het juk van deze "losers" en te lang hebben zij zich trachten te verschonen door te stellen dat men zich in een leerproces bevindt. NU is van mening dat het leerproces te lang heeft geduurd en dat het tijd wordt voor Volwassen Politiek. Niet alleen de toekomst van onze kinderen is belangrijk, maar tenminste zo belangrijk is het welzijn van een ieder in Suriname die hedendaags de verdiende welvaart ontbeert. Dus Welvaart voor een ieder, NU!

 

Surinaamse Nederlanders als Vijand

De Surinamers in de diaspora worden op subtiele wijze aangewezen als zijnde de vijand van het Surinaams Volk. Laat u niet leiden door de demagogen die dit beweren, maar kijkt u naar de feiten. De Surinaamse Nederlanders en vele Surinamers in de diaspora hebben altijd klaar gestaan om in tijden van nood, maar ook in minder hachelijke tijden, bij te springen. Vijanden doen dat niet! Surinamers in de diaspora houden van de Surinamers en dit zal tot uiting komen in de partij NU.


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting