Nationale Unie 
uw partijSTANDPUNT NATIONALE UNIE (NU) INZAKE AMNESTIEWET

 

 

Paramaribo / Nijmegen, 09 april 2012

 

De Surinaamse politieke partij Nationale Unie (NU) is van mening dat de onlangs in het Surinaams Parlement aangenomen Amnestiewet in strijd is met het internationaal recht (dwt 07-04-2012 Amnesty Internationaal veroordeelt aanname Amnestiewet www.nationaleunie.net ).

 

Ook is deze wet in strijd met de Surinaamse Grondwet Artikel 131 lid 3. Dit Artikellid wordt geciteerd:

 

Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.

 

Artikel 106 van de Surinaamse Grondwet luidt als volgt:

 

Binnen de Republiek Suriname geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepalingen van overeenkomsten, die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming van de voorschriften zijn aangegaan.

 

Ingevolge Artikel 26 & 27 van het Weens Verdrag inzake Verdragenrecht mag een Staat geen mankementen van interne orde inroepen om een Verdrag niet na te leven.

 

Op grond van het voorgaande komt Nationale Unie tot de conclusie, dat de voornoemde Amnestiewet in strijd is met het Internationaal recht en de Grondwet van Suriname en derhalve onverbindend.

 

De Surinaamse rechterlijke macht zou gelet het voorgaande aan de Amnestiewet voorbij dienen te gaan als zijnde onverbindend in strijd met hogere geldende rechtsregels.

 

Ook zouden er personen en/of maatschappelijke organisaties deze bestreden Amnestiewet aan de Surinaamse Kantonrechter kunnen voorleggen en buitenwerking stelling kunnen eisen, daar het strijdig is met de voornoemde hogere rechtsregels.

 

Nationale Unie (NU),

 

Mahin Jankie, voorzitter

 


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting