Nationale Unie 
uw partij
PERSBERICHT

 

Hassankhan meent boven rechterlijke uitspraken te staan

 

Paramaribo, 04 mei 2010

 

Minister Maurits Hassankhan meent met zijn brief gedateerd 26 maart 2010 echter ruim één maand later op 03 mei 2010 bij Nationale Unie (NU) bezorgd, kennelijk boven Verdragen, Grondwet en rechterlijke uitspraken te staan.

 

Dwars door het Hofvonnis van 03 augustus 2007, GR 14155, Surinaams Juristenblad (SJB) Nr. 2, September 2007 waarin is bepaald, hieruit wordt punt 13.3 geciteerd:

 

13.3 Het Hof kan zich ook verenigen met de, hier zakelijk weergegeven, voorlopige beslissing van de Kantonrechter dat het

voorgaande met zich brengt, dat Jankie behoort tot die groep van personen aan wie, ingevolge artikel 5 van genoemde

Toescheidingsovereenkomst een aantal rechten toekomt, waaronder het recht ten allen tijde te worden toegelaten, alsmede het recht om gedurende het verblijf in Suriname in alle opzichten te worden behandeld als Surinaams staatsburger.

 

Ook wordt verwezen naar het vonnis van de Tweede Kantonrechter d.d.: 06 maart 2009, SJB 2009 Nr. 2, Oktober 2009 blz 81-84.

 

Toch meent Hassankhan een eigen uitleg aan Artikel 5 lid 2-4 van de Toescheidingsovereenkomst (TO) te geven en circa 20.000 Surinaamse Nederlanders die in Suriname wonen, uit te sluiten voor de deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2010.

 

De circa 4.500 personen die bezwaren hebben aangetekend bij Hassankhan hebben  volgens de wettelijke termijnen geen schriftelijke beslissing van hem ontvangen en zijn dezen niet in het Advertentieblad van de Republiek Suriname (ARS) gepubliceerd, waardoor de rechthebbenden geen beroep bij de president konden instellen. De Kiezerslijsten dienen altijd correct bijgehouden te worden en niet alleen vlak voor de verkiezingen (algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.).

 

Het Hoofdstembureau Para waarbij een broer van Hassankhan ook lid is, heeft het voor NU ten onrechte onmogelijk gemaakt deel te nemen aan de verkiezingen in het Kiesdistrict Para.   

 

Het Onafhankelijk Bureau (OKB) dat het toezicht op de verkiezingen dient te houden, zwijgt in alle talen.

 

Kun je spreken van eerlijke verkiezingen indien je een groep van 20.000 rechthebbenden systematisch uitsluit aan de deelname voor de verkiezingen van 25 mei 2010? Kun je in Suriname spreken van een rechtstaat indien een minister zich boven Verdragen, Grondwet en rechterlijke uitspraken meent te staan?

 

Leven wij wel in een rechtsstaat?

 

Wellicht is hier een taak voor de OAS missie onder leiding van Irene Klinger weggelegd?

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar: 

www.surinaamsenederlanders.eu

 


© 2000 - 2012 powered by
Doteasy Web Hosting